fejlecRólunk2011 novemberében alakultunk azzal az alapvető, elsődleges céllal, hogy a szövetkezeti tagok, valamint a Miskolcon és környékén élők életminőségét fejlesszük, a hátrányos helyzetben lévő tagjaink számára munkafeltételeket teremtsünk, valamint szociális helyzetük és életminőségük javulását egyéb módon elősegítsük.

Ennek keretében a Szövetkezet jelenlegi tevékenységei és későbbi tervei között szerepel, hogy:
 • élelmiszert és egyéb, az alapvető léthez nélkülözhetetlen termékeket állít elő, vagy vásárol helyi termelőktől tagjai számára,
 • a megtermelt, felvásárolt élelmiszert és egyéb alapanyagokat feldolgozza, raktározza és helyben értékesíti,
 • megteremti a tagság számára egy független, önellátó lakókörnyezet alapjait,
 • elősegíti a szövetkezeti tagok bizalomra épülő, élő kapcsolatának fenntartását,
 • kialakítja tagjai között a kölcsönös, szolidáris együttműködés kereteit, amelynek során az egyéni érdekkel szemben a közösségi érdeket és az egymással szembeni szolidaritást helyezi előtérbe,
 • a befogadó társadalmi értékek mentén foglalkoztatást, megélhetést, közösséget biztosít hátrányos helyzetben lévő tagai számára,
 • olyan közös érdekeltségű tevékenységeket folytat, amely elősegíti a biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életforma kialakítását a tagjai számára
 • hozzájárul a sokszínű foglalkoztatás megvalósításához, a helyi fejlődéshez, az összetartó közösségi és társadalmi működéshez
 • szövetkezeti működése során a közösségi együttműködés, a bizalom, a partnerség, a biztonságos munka és foglalkoztatás logikáját követi
 • a szövetkezet kulturális, szociális tevékenységet végez a Miskolcon és környékén élők számára,
 • ápolja a helyi értékeket,
 • közösségi rendezvények szervezésével megismerteti az egészség- és környezettudatos gondolkodás alapelveit és alkalmazható technológiáit, módszereit
 • hozzájárul működő fenntartható életmodellek közvetítéséhez.
Jelenleg futó projektünk


     
Eleven Föld Szociális Szövetkezet
2015.